Dodaj ręcznie rozszerzenia parku połączeń

Możesz ręcznie dodać do 100 rozszerzeń parku połączeń na lokalizację.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługi, i pod Powołanie Wybierz funkcje.

2

Wybierz lokalizację, do której chcesz dodać rozszerzenie parku połączeń.

3

Wybierz Utwórz rozszerzenie parku połączeń.

4

Wybierz Dodaj ręcznie.

5

Wpisz nazwę i numer wewnętrzny parkowania połączeń.

6

Kliknij przycisk Zapisz.

Dodaj wiele rozszerzeń parkowania połączeń

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługi i pod Powołanie Wybierz funkcje.

2

Wybierz lokalizację, do której chcesz dodać rozszerzenie parku połączeń.

3

Wybierz Utwórz rozszerzenie parku połączeń.

4

Wybierz Dodaj zbiorczo w CSV.

5

Pobierz szablon CSV i wprowadź niezbędne informacje.

6

Kliknij Importuj plik CSV, wybierz plik CSV i kliknij Zatwierdź.


 

Stan importu CSV możesz zobaczyć na stronie Zadania.