Ręczne dodawanie rozszerzeń Call Park

Możesz ręcznie dodać do 100 rozszerzeń parku połączeń na lokalizację.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Usługi, a następnie w obszarze Połączenia wybierz pozycję Funkcje.

2

Wybierz lokalizację, do której chcesz dodać rozszerzenie parku połączeń.

3

Wybierz opcję Utwórz rozszerzenieCall Park.

4

Wybierz opcję Dodajręcznie.

5

Wprowadź nazwę rozszerzenia parku połączeń i numer wewnętrzny.

6

Kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie wielu rozszerzeń Call Park

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Usługi i w obszarze Połączenia wybierz pozycję Funkcje.

2

Wybierz lokalizację, do której chcesz dodać rozszerzenie parku połączeń.

3

Wybierz opcję Utwórz rozszerzenieCall Park.

4

Wybierz opcję Dodaj zbiorczo w pliku CSV.

5

Pobierz szablon CSV i wprowadź niezbędne informacje.

6

Kliknij Importuj plikCSV, wybierz plik CSV i kliknij Prześlij.


 

Stan importu pliku CSV można sprawdzić na stronie Zadania.