הוספה ידנית של הרחבות Call Park

ניתן להוסיף באופן ידני עד 100 הרחבות שיחה לכל מיקום.

1

מתצוגת הלקוח ב -https://admin.webex.com, עבור אל שירותים, ותחת Calling בחר תכונות.

2

יש לבחור את המיקום שאליו ברצונך להוסיף סיומת של פארק שיחות.

3

בחר צור הרחבת פארק שיחה.

4

בחר הוספה ידנית.

5

יש להזין שם סיומת של פארק שיחה ומספר סיומת.

6

בחר שמור.

הוסף הרחבות של Call Park מרובות

1

מתצוגת הלקוח ב -https://admin.webex.com, עבור אל שירותים ותחת אפשרויות חיוג נבחרות.

2

יש לבחור את המיקום שאליו ברצונך להוסיף סיומת של פארק שיחות.

3

בחר צור הרחבת פארק שיחה.

4

בחר הוספה גורפת ב - CSV.

5

הורד את תבנית ה - CSV והזן את המידע הדרוש.

6

לחץ על יבא קובץ CSV, בחר את קובץ ה - CSV ולחץ על שלח.


 

תוכל לראות את סטטוס הייבוא של CSV בדף 'משימות '.