Manuálne pridajte rozšírenia pre parkovanie hovorov

Na každé miesto môžete manuálne pridať až 100 rozšírení o park hovorov.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Volanie vyberte Vlastnosti.

2

Vyberte miesto, do ktorého chcete pridať rozšírenie o park hovorov.

3

Vyberte Vytvorte rozšírenie Parkovania hovorov.

4

Vyberte Pridať ručne.

5

Zadajte názov a číslo pobočky parkoviska hovorov.

6

Vyberte Uložiť.

Pridajte viacero rozšírení parkovania hovorov

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby a pod Volanie vyberte Vlastnosti.

2

Vyberte miesto, do ktorého chcete pridať rozšírenie o park hovorov.

3

Vyberte Vytvorte rozšírenie Parkovania hovorov.

4

Vyberte Hromadné pridanie vo formáte CSV.

5

Stiahnite si šablónu CSV a zadajte potrebné informácie.

6

Kliknite Importovať súbor CSV, vyberte súbor CSV a kliknite Predložiť.


 

Stav importu CSV môžete vidieť na stránke Úlohy.