1

Влезте във вашите Настройки на Webex и изберете Моят профил .

2

Кликнете върху "..." и изберете Нулиране на ПИН кода на гласовата поща.

3

Въведете вашия Нов ПИН код на гласовата поща , като се уверите, чеотговаряте на следните изисквания:

  • Трябва да е с дължина най-малко шест цифри и максимум 8 цифри. Само числа!

  • Не трябва да е нито една от предишните ви пет ПИН-та.

  • Не трябва да съдържа номера на разширението ви.

  • Не трябва да съдържа единични или групи повтарящи се цифри (например 228883, 121212 или 408408).

  • Не трябва да бъде числова последователност (например 012345 или 987654).

  • Не трябва да съдържа числа, които са набрани в права линия на клавиатурата.

  • Не трябва да е обратната поръчка на последния ви ПИН код.

4

Въведете отново пин кода си в Потвърждаване на ПИН кода на гласовата поща и щракнете върху Запиши.