1

Přihlaste se k nastavení Webexu a vyberte Můj profil .

2

Klikněte na "..." a vyberte možnost Obnovit PIN kód hlasové schránky.

3

Zadejte nový PIN kód hlasovéschránky a ujistěte se, že splňujete následující požadavky:

  • Musí být alespoň šest číslic dlouhý a maximálně 8 číslic. Pouze čísla!

  • Nesmí to být žádný z vašich předchozích pěti PIN kódů.

  • Nesmí obsahovat číslo linky.

  • Nesmí obsahovat jednotlivé číslice nebo skupiny opakujících se číslic (například 228883, 121212 nebo 408408).

  • Nesmí se jednat o číselnou posloupnost (například 012345 nebo 987654).

  • Nesmí obsahovat čísla, která jsou na klávesnici vytočena v přímém směru.

  • Nesmí být v opačném pořadí než váš poslední kód PIN.

4

Znovu zadejte kód PIN do pole Potvrdit PIN kód hlasové schránky a klikněte na tlačítko Uložit .