1

Prijavite se u postavke Webexa i izaberite moj profil.

2

Kliknite na dugme "..." i izaberite uspostavi početne vrednosti PIN koda govorne pošte.

3

Unesite NOVI PIN za govornu poštu , obaveznoispunite sledeće zahteve:

  • Mora da je dugačak najmanje šest cifara i maksimalno 8 cifara. Samo brojevi!

  • Ne sme biti nijedan od vaših prethodnih pet PIN-a.

  • Ne smete da sadržite broj ekstenzije.

  • Ne smeju da sadrže jednostruke ili grupe ponovljenih cifara (na primer, 228883, 121212 ili 408408).

  • Ne sme biti numerički niz (na primer, 012345 ili 987654).

  • Ne sme da sadrži brojeve koji su birajkani u pravoj liniji na tastaturi.

  • Ne sme biti obrnut redosled poslednjeg PIN koda.

4

Ponovo unesite PIN u confirm Voicemail PIN i kliknite na dugme Sačuvaj.