1

Jelentkezzen be a Webex-beállításokba, és válassza a Saját profil lehetőséget.

2

Kattintson a "..." és válassza a Hangposta PIN-kódjának alaphelyzetbe állításalehetőséget.

3

Adja meg az új Hangposta PIN-kódját,ügyelve arra, hogy megfeleljen az alábbi követelményeknek:

  • Legalább hat számjegy hosszúnak és legfeljebb 8 számjegynek kell lennie. Csak számok!

  • Nem lehet az előző öt PIN-kódja.

  • Nem tartalmazhatja a bővítmény számát.

  • Nem tartalmazhat ismétlődő számjegyek egy- vagy csoportjait (például 228883, 121212 vagy 408408).

  • Nem lehet numerikus szekvencia (például 012345 vagy 987654).

  • Nem tartalmazhat olyan számokat, amelyeket a billentyűzeten egyenes vonalban tárcsáznak.

  • Nem lehet az utolsó PIN-kód fordított sorrendje.

4

Írja be újra a PIN-kódot a Hangposta PIN-kódjának megerősítése mezőbe, majd kattintson a Mentésgombra.