1

היכנס להגדרות Webex ובחר את הפרופילשלי.

2

לחץ על "..." ובחר אפס את קוד ה-PIN של התא הקולי.

3

הזן את קוד ה- PINהחדש של התא הקולי שלך , הקפד לעמוד בדרישות הבאות:

  • חייב להיות באורך של שש ספרות לפחות ובמקסימום של 8 ספרות. מספרים בלבד!

  • אסור שיהיו אף אחד מחמשת קודי ה-PIN הקודמים שלך.

  • אסור שתכיל את מספר ההרחבה שלך.

  • אסור שתכלול ספרות בודדות או קבוצות של ספרות חוזרות (לדוגמה, 228883, 121212 או 408408).

  • אסור להיות רצף מספרי (לדוגמה, 012345 או 987654).

  • אסור שיכילו מספרים שמחויגים בקו ישר בלוח המקשים.

  • אסור שיהיה הסדר ההפוך של קוד ה-PIN האחרון שלך.

4

הזן מחדש את קוד ה- PIN שלך ב - אשר את קוד ה- PIN של התא הקולי ולחץ על שמור.