1

Zaloguj się do ustawień Webex i wybierz Mój profil.

2

Kliknij przycisk "..." i wybierz Resetuj kod PIN poczty głosowej.

3

Wprowadź nowy kod PIN pocztygłosowej, upewniając się, że spełniasz następujące wymagania:

  • Musi mieć co najmniej sześć cyfr i maksymalnie 8 cyfr. Tylko liczby!

  • Nie mogą być żadnymi z poprzednich pięciu kodów PIN.

  • Nie może zawierać numeru wewnętrznego.

  • Nie może zawierać pojedynczych ani grup powtarzających się cyfr (na przykład 228883, 121212 lub 408408).

  • Nie może być sekwencją numeryczną (na przykład 012345 lub 987654).

  • Nie może zawierać numerów wybieranych w linii prostej na klawiaturze.

  • Nie może być odwrotna kolejność ostatniego kodu PIN.

4

Wprowadź ponownie kod PIN w polu Potwierdź kod PIN poczty głosowej i kliknij przycisk Zapisz.