Можете ръчно да активирате LED светлините за присъствие, когато не провеждате активно разговор. Когато провеждате разговор, LED светлините за присъствие автоматично показват постоянно червено.

1

Задръжте Играйте за да включите LED светлините за присъствие.

2

Задръжте Играйте отново, за да изключите осветлението.

Бутон за възпроизвеждане на слушалки Cisco 730