Du kan aktivere LED-tilstedeværelsesindikatorer manuelt, når du ikke er i gang med et aktivt opkald. LED-tilstedeværelsesindikatorerne viser automatisk konstant rødt, når du er i gang med et opkald.

1

Hold Afspil nede for at tænde tilstedeværelsesindikatorerne.

2

Hold Afspil nede igen for at slukke indikatorerne.

Knappen Afspil på Cisco-hovedtelefon 730