Można ręcznie aktywować diodę LED obecności, gdy nie trwa aktywne połączenie. W trakcie połączenia dioda LED obecności automatycznie świeci na czerwono.

1

Przytrzymaj przycisk Odtwórz, aby włączyć diodę LED obecności.

2

Przytrzymaj przycisk Odtwórz ponownie, aby wyłączyć światła.

Zestaw słuchawkowy Cisco 730, przycisk odtwarzania