ניתן להפעיל את הנוריות באופן ידני כאשר אינך נמצא בשיחה פעילה. כאשר אתה מבצע שיחה, נוריות LED הנוכחות מציגות באופן אוטומטי אדום מלא.

1

להחזיק את הפעל כדי להפעיל את האורות LED דולקים.

2

החזיקי משחק שוב כדי לכבות את האורות.

Cisco אוזניות 730 לחצן הפעל