Du kan aktivera LED-lamporna för närvaro manuellt när du inte är i ett aktivt samtal. LED-lamporna för närvaro lyser med fast rött sken när du är i samtal.

1

Håll in Spela upp för att tända LED-lamporna för närvaro.

2

Håll in Spela upp igen för att släcka LED-lamporna.

Knappen Spela upp i Cisco-headset 730