Slå LED-lysene på og av

Du kan aktivere LED-lampene for tilstedeværelse manuelt når du ikke er i en aktiv samtale. Når du er i en samtale, lyser LED-lampene for tilstedeværelse automatisk rødt.
1

Hold Play for å slå LED-lampene på tilstedeværelse.

2

Hold Play igjen for å slå av lyset.

Avspillingsknapp for Cisco Headset 730