Du kan aktivere tilstedeværelses-LED-lysene manuelt når du ikke er i en aktiv samtale. Når du er i en samtale, lyser tilstedeværelses-LED-lysene automatisk konstant rødt.

1

Holde Spille for å slå på Presence LED-lysene.

2

Holde Spille igjen for å slå av lysene.

Cisco Headset 730 avspillingsknapp