Možete ručno aktivirati led svjetla za prisutnost kad niste u aktivnom pozivu. Kada ste na pozivu, led svjetla za prisutnost automatski prikazuju crvenu boju.

1

Zadržite Play za uključenje led svjetala.

2

Zadržite Play ponovno za gašenje svjetla.

Tipka za reprodukciju Cisco slušalica 730