Pokud zrovna nevoláte, můžete ručně aktivovat kontrolky přítomnosti. Při hovoru se kontrolky přítomnosti automaticky červeně rozsvítí.

1

Přidržením tlačítka Přehrát zapnete kontrolky přítomnosti.

2

Opětovným přidržením tlačítka Přehrát kontrolky vypnete.

Tlačítko Přehrát náhlavní soupravy Cisco 730