Možete ručno da aktivirate led svetla prisustva kada niste u aktivnom pozivu. Kada ste na pozivu, led svetla prisutnosti automatski prikazuju crvenu boju.

1

Držite Play da biste uključili led svetla Prisutnosti.

2

Zadržite Play ponovo da biste isključili svetla.

Cisco slušalice 730 Play taster