От собствения изглед можете да промените виртуалния фон. Можете да промените фона преди или когато вече сте в повикване или среща.

Опции за фон

  • Замъгляване на фона

  • Споделяне на екрана на компютъра като фон (ако компютърът е свързан към вашия Webex Desk или Desk Pro)

  • Стандартни фонови изображения

  • Персонализирано фоново изображение, ако персонализирани изображения са качени от вашия администратор. Ако вашият Webex Desk или Desk Pro е регистриран в личен режим, можете да качите свои собствени персонализирани фонове. Прочетете как да го направите тук.


  • Замъгляванто на фона не покрива целия фон еи е възможно да стане видима за останалите във видео срещата чувствителна информация.

1

Докоснете иконата "Самовю".

2

Докоснете изображението за собствен изглед, за да отворите опциите за фон.амо Изберете замъгляване или фон с изображение.

3

Докоснете екрана извън контролите, когато сте готови.

За да затворите самостоятелния изглед, докоснете отново иконата Собствен изглед .