От изображението за самоизглед можете да промените своя виртуален фон. Можете да промените фона преди или когато вече сте в разговор или среща.

За да активирате видео фонове, отидете на Настройки, изберете Виртуални фонове, и превключете Фонове На.

Опции за фон:

  • Замъгляване на фона

  • Споделяне на екрана на компютъра като фон (ако компютърът ви е свързан към Desk Pro)

  • Три стандартни фонови изображения

  • Персонализирано фоново изображение, ако персонализираните изображения са качени от вашия администратор. Ако вашият Desk Pro е регистриран в личен режим, можете да качите свои собствени персонализирани фонове. Прочетете как да го направите тук.


  • Замъгляването на фона може да не покрива изцяло фона и възможната чувствителна информация може да бъде видима за другите във видеосрещата.

  • Виртуалните фонове в момента са експериментална функция.

1

Докоснете Себегледа икона.

2

Докоснете изображението за самоизглед, за да отворите опциите за фон. Изберете замъглен фон или фон на изображението.

3

Докоснете екрана извън контролите, когато сте готови.

За да затворите самоизгледа, докоснете Себегледа икона отново.