Du kan endre bakgrunnen før eller under en samtale eller et møte.


Virtuelle bakgrunner støttes ikke på DX 70- eller DX 80-enheter.

Alternativer for bakgrunn:

 • Uskarphet i bakgrunnen

 • Dataskjermdeling som bakgrunn (hvis datamaskinen er koblet til bordenheten)

 • Standard bakgrunnsbilder

 • Egendefinert bakgrunnsbilde hvis egendefinerte bilder er lastet opp av systemansvarlig. Hvis desk-enheten din er registrert i personlig modus, kan du laste opp dine egne tilpassede bakgrunner. Les hvordan du gjør det her.


 • Bakgrunnsuskarpheten dekker kanskje ikke bakgrunnen helt, og mulig sensitiv informasjon kan være synlig for andre i videomøtet.

 1. Trykk på Selvvisning-ikonet. 2. Trykk på selvvisningsbildet for å åpne bakgrunnsalternativer. Velg uskarpt bakgrunn eller bildebakgrunn. 3. Trykk på skjermen utenfor kontrollene når du er ferdig. Hvis du vil lukke selvvisning, trykker du Selvvisning-ikonet på nytt.

Du kan endre den virtuelle bakgrunnen enten du er i en samtale eller ikke:

 1. Hvis du vil velge en ny bakgrunn når som helst, sveiper du fra høyre side av skjermen. Trykk på Kamerainnstillingeri panelet til høyre som åpnes.  Trykk deretter endre bakgrunn. 2. En rullegardinliste åpnes med de tilgjengelige bakgrunnene. Trykk på et alternativ:

  • uskarpt bakgrunn

  • ingen virtuell bakgrunn i det hele tatt

  • din egen dataskjerm når datamaskinen er koblet til Webex-enheten. Du vises foran det som vises på dataskjermen.

  • velg et forhåndsdefinert bilde

 3. Trykk Endre bakgrunn på nytt, og trykk deretter andre steder på skjermen for å lukke panelet til høyre.

Slik velger du en ny bakgrunn under en samtale:

 1. Trykk på skjermen for å få kontrollknappene over bunnen. Trykk på Selvvisning. Selvvisningen åpnes opp over samtalen.

 2. Trykk på Endre bakgrunn. Velg din bakgrunn, som ovenfor.