Fra egenvisningsbilledet kan du ændre din virtuelle baggrund. Du kan ændre baggrunden, før eller når du allerede befinder dig i et opkald eller et møde.

Baggrundsindstillinger:

  • Baggrundssløring

  • Computerskærmdeling som baggrund (hvis computeren er tilsluttet til Webex Desk eller Desk Pro)

  • Standardbaggrundsbilleder

  • Brugerdefineret baggrundsbillede, hvis brugerdefinerede billeder er blevet overført af administratoren. Hvis din Webex Desk eller Desk Pro er registreret i personlig tilstand, kan du overføre dine egne brugerdefinerede baggrundsbilleder. Læs, hvordan du gør det her.


  • Baggrundssløringen dækker muligvis ikke hele baggrunden, og eventuelt følsomme oplysninger kan være synlige for andre under videomødet.

1

Tryk på ikonet for egenvisning.

2

Tryk på billedet for selvvisning for at åbne baggrundsindstillinger. Vælg sløret baggrund eller billedbaggrund.

3

Tryk på skærmen uden for kontrolelementerne, når du er færdig.

Hvis du vil lukke egenvisning, skal du trykke ikonet for egenvisning igen.