Sa slike za samostalni prikaz možete da promenite svoju virtuelnu pozadinu. Možete da promenite pozadinu pre ili kada ste već u pozivu ili sastanku.

Da biste omogućili video pozadine, idite na Podešavanja, izaberite Virtuelne pozadine i uključite pozadine.

Opcije pozadine:

  • Zamućenje pozadine

  • Deljenje ekrana računara kao pozadina (ako je računar povezan sa Desk Pro)

  • Tri standardne pozadinske slike

  • Prilagođena pozadinska slika, ako je administrator otpremio prilagođene slike. Ako je vaš Desk Pro registrovan u ličnom režimu, možete da otpremite sopstvene prilagođene pozadine. Ovde pročitajte kako se to radi.


  • Zamućenje pozadine možda neće u potpunosti prekriti pozadinu, a moguće osetljive informacije mogu biti vidljive drugima u video-sastanku.

  • Virtuelne pozadine su trenutno eksperimentalna funkcija.

1

Dodirnite ikonicu Selfview.

2

Dodirnite sliku za samostalni pregled da biste otvorili opcije u pozadini. Izaberite zamućenu pozadinu ili pozadinu slike.

3

Dodirnite ekran izvan kontrola kada završite.

Da biste zatvorili samopregled, ponovo dodirnite ikonu za samopregled.