Na slici za samostalni pregled možete promijeniti svoju virtualnu pozadinu. Možete promijeniti pozadinu prije ili kada ste već u pozivu ili sastanku.

Da biste omogućili pozadine videozapisa, idite na Postavke, odaberite Virtualne pozadine i uključite pozadine.

Pozadinske opcije:

  • Zamućenje pozadine

  • Dijeljenje zaslona računala kao pozadina (ako je vaše računalo spojeno na Desk Pro)

  • Tri standardne pozadinske slike

  • Prilagođena pozadinska slika ako je administrator prenio prilagođene slike. Ako je vaš Desk Pro registriran u osobnom načinu rada, možete prenijeti vlastite prilagođene pozadine. Kako to učiniti pročitajte ovdje.


  • Zamućenje pozadine možda neće u potpunosti prekriti pozadinu, a moguće osjetljive informacije mogu biti vidljive drugima u videosastanku.

  • Virtualna pozadina trenutačno je eksperimentalna značajka.

1

Dodirnite ikonu Selfview.

2

Dodirnite sliku za samostalni pregled kako biste otvorili opcije pozadine. Odaberite mutnu pozadinu ili pozadinu slike.

3

Dodirnite zaslon izvan kontrola kad završite.

Da biste zatvorili samopregled, ponovno dodirnite ikonu Selfview.