Du kan ändra bakgrunden oavsett om du är i ett samtal eller inte.


Virtuella bakgrunder stöds inte i DX70- eller DX80-enheter.

Bakgrunds alternativ:

 • Bakgrundsoskärpa. Tänk på att bakgrundsoskärpan kanske inte täcker bakgrunden helt och att eventuell känslig information kan visas för andra i videomötet.

 • Dator skärm dela som bakgrund (om datorn är ansluten till din Desk-enhet)

 • Standardbakgrundsbilder

 • Anpassad bakgrundsbild, om administratören har laddat upp anpassade bilder. Om Desk-enheten är registrerad i privat läge kan du ladda upp egna bakgrunder. Läs mer om hur du gör det här.

Så här gör du för att ändra bakgrunden när som helst:

 1. Tryck på ikonen Eller svep från höger sida av skärmen. I kontrollpanelen som öppnas trycker du på Bakgrund. 2. Du ser de tillgängliga bakgrunderna.  Välj ett alternativ:

  • ingen virtuell bakgrund alls

  • suddig bakgrund

  • Din egen datorskärm, när din dator är ansluten till enheten. Du visas mot datorskärmens bakgrund.

  • en fördefinierad bild

 3. Tryck var som helst på skärmen för att stänga sidopanelen till höger.

Så här ändrar du bakgrunden under ett samtal:

 1. Tryck på skärmen för att visa samtalskontrollerna och egenbild om de inte redan visas. Tryck sedan på bakgrundsknappen på egenbilden. 2. Tillgängliga alternativ visas. Välj ett alternativ och tryck någon annanstans på skärmen.