Du kan ändra din virtuella bakgrund i egenbildsläget. Du kan ändra bakgrunden innan eller när du redan befinner dig i samtal eller i möte.

Om du vill aktivera videobakgrunder går du till Inställningar, väljer Virtuella bakgrunder och aktiverar Bakgrunder.

Bakgrunds alternativ:

  • Suddig bakgrund

  • Dator skärm dela som bakgrund (om datorn är ansluten till Skriv bordet Pro)

  • Tre standard bakgrunds bilder

  • Anpassad bakgrundsbild, om administratören har laddat upp anpassade bilder. Om Desk Pro är registrerad i personligt läge kan du ladda upp egna bakgrunder. Läs mer om hur du gör det här.


  • Bakgrundsoskärpan kanske inte täcker bakgrunden helt och eventuell känslig information kan visas för andra i videomötet.

  • Virtuella bakgrunder är för närvarande en funktion på experimentstadiet.

1

Knacka på ikonen Egenbild.

2

Knacka på egen bild för att öppna bakgrundsalternativen. Välj suddig bakgrund eller bakgrundsbild.

3

Knacka på skärmen utanför kontrollerna när du är klar.

Du kan stänga egenbilden genom att knacka på ikonen Egenbild igen.