Създайте клиент на рецепционист

Преди да започнете

Потребителят, когото искате да направите рецепционист, трябва да има a Webex Calling Професионален лиценз.

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Услуги > Обаждане > Характеристики > Клиент рецепционист , изберете местоположение и след това щракнете ОК .

2

Отидете на Обаждане > Изживяване с потребителски разговори > Клиент рецепционист , и след това включете Клиент рецепционист .

3

Потърсете хората или работните пространства, които искате този потребител да може да наблюдава и след това щракнете Запазете .

Вземете списък с всички ваши клиенти на рецепционист

Преди да започнете

Трябва вече да сте настройвам един или повече потребители като клиенти на рецепцията.

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Услуги > Обаждане > Характеристики > Клиент рецепционист , изберете местоположение и след това щракнете ОК .

Представена ви е информация като име и фамилия на лицето, назначено за рецепционист и неговия телефонен номер.

2

Щракнете върху Експортиране ако искате да експортирате този списък.