Създаване на рецепционист клиент

Преди да започнете

Потребителят, който искате да направите рецепционист, трябва да има webex Calling Professional лиценз.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Потребители, изберете потребител, за да добавите рецепционисткия клиент.

2

Отидете на повикване > потребителски разговор опит > рецепционист клиенти след това включете Рецепционист клиент.

3

Потърсете хората или работните области, които искате този потребител да може да следи и след това щракнете върху Запиши.

Получете списък с всичките си рецепционистки клиенти

Преди да започнете

Трябва вече да сте настроили един или повече потребители като рецепционистки клиенти.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги > Извикване > функции > рецепционист клиент, изберете местоположение и след това щракнете върху OK.

Представена ви е информация като първото и фамилното име на човека, назначен като рецепционист и телефонния им номер.

2

Кликнете върху Експортиране , ако желаете да експортирате този списък.