Vytvořit klienta recepce

Než začnete

Uživatel, kterého chcete vytvořit recepční, musí mít licenci Webex Calling Professional.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby > Volání > Funkce > Recepční klient, vyberte pobočku a klikněte na tlačítko OK.

2

Přejít na Volání > Prostředí hovorů uživatelů > Klient recepce a pak zapněte klienta recepce.

3

Vyhledejte osoby nebo pracovní prostory, které chcete, aby tento uživatel mohl sledovat, a klikněte na tlačítko Uložit.

Získejte seznam všech vašich klientů recepce

Než začnete

Musíte již nastavit jednoho nebo více uživatelů jako klienty recepce.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby > Volání > Funkce > Recepční klient, vyberte pobočku a klikněte na tlačítko OK.

Zobrazí se vám informace, jako je jméno a příjmení osoby přiřazené jako recepční a její telefonní číslo.

2

Chcete-li tento seznam exportovat, klikněte na možnost Exportovat.