Tworzenie klienta recepcjonisty

Przed rozpoczęciem

Użytkownik, który chcesz uczynić recepcjonistą, musi posiadać licencję Webex Calling Professional.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicy, wybierz użytkownika, aby dodać klienta recepcjonisty.

2

Przejdź do sekcji > Obsługa połączeń użytkownika > recepcjonisty, a następnie włącz opcję Klient recepcjonisty.

3

Wyszukaj osoby lub obszary robocze, które użytkownik ma mieć możliwość monitorowania, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uzyskaj listę wszystkich swoich klientów recepcjonistki

Przed rozpoczęciem

Musisz już skonfigurować jednego lub więcej użytkowników jako klientów recepcjonistów.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Usługi > funkcje > > Recepcjonista, wybierz lokalizację, a następnie kliknij przycisk OK.

Otrzymasz informacje, takie jak imię i nazwisko osoby przypisanej jako recepcjonistka oraz jej numer telefonu.

2

Kliknij Eksportuj , jeśli chcesz wyeksportować tę listę.