Tworzenie klienta recepcjonisty

Przed rozpoczęciem

Użytkownik, który chcesz uczynić recepcjonistą, musi posiadać licencję Webex Calling Professional.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicy, wybierz użytkownika, przejdź do > Zaawansowane ustawienia połączeń > Klient recepcjonisty, a następnie włącz Klienta recepcjonisty.

2

Wyszukaj osoby lub obszary robocze, które użytkownik ma mieć możliwość monitorowania, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uzyskaj listę wszystkich swoich klientów recepcjonistki

Przed rozpoczęciem

Musisz już skonfigurować jednego lub więcej użytkowników jako klientów recepcjonistów.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.commenu , przejdź do pozycji Usługi > Funkcje > połączeń > Klient recepcjonisty , wybierzlokalizację, a następnie kliknij przycisk OK.

Otrzymasz informacje, takie jak imię i nazwisko osoby przypisanej jako recepcjonistka oraz jej numer telefonu.

2

Kliknij Eksportuj, jeśli chcesz wyeksportować tę listę.