Kreiranje klijenta recepcionara

Pre nego što počneš

Korisnik koji želite da napravite recepcionar mora da ima licencu Webex Calling Professional.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na stranicu "Korisnici", izaberitekorisnika, idite na lokaciju Pozivanje > Advanced Call Settings > Receptionist Client , a zatim uključite receptionist Client.

2

Potražite osobe ili radni prostor koji želite da ovaj korisnik može da nadgleda, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj .

Nabavite listu svih klijenata recepcionara

Pre nego što počneš

Sigurno ste već podesili jednog ili više korisnika kao klijente recepcionara.

1

Iz prikaza korisnika u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte stavku Usluge > Pozivanje > funkcije > , odaberite lokaciju, a zatim kliknite na dugme U redu .

Predstavljene su vam informacije kao što su ime i prezime osobe koja je dodeljena kao recepcionarka i njen broj telefona.

2

Kliknite na dugme Izvezi ako želite da izvezete ovu listu.