Skapa en receptionistklient

Innan du börjar

Användaren som du vill göra till receptionist måste ha en Webex Calling Yrkeslicens.

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Tjänster > Ringer > Funktioner > Receptionistklient , välj en plats och klicka sedan på OK .

2

Gå till Ringer > Användarsamtalsupplevelse > Receptionistklient och slå sedan på Receptionistklient .

3

Sök efter de personer eller arbetsytor som du vill att användaren ska kunna övervaka och klicka sedan på Spara .

Få en lista över alla dina receptionistkunder

Innan du börjar

Du måste redan ha konfigurerat en eller flera användare som receptionistklienter.

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Tjänster > Ringer > Funktioner > Receptionistklient , välj en plats och klicka sedan på OK .

Du får information som för- och efternamn på den person som har utsetts till receptionist och dennes telefonnummer.

2

Klicka på Exportera om du vill exportera den här listan.