Skapa en receptionistklient

Innan du börjar

Användaren som du vill göra till receptionist måste ha en Webex Calling Professional-licens.

1

Från kundvyn i går du https://admin.webex.comtill Användare , väljeren användare som ska lägga till receptionistklienten.

2

Gå till Samtal > användarsamtalsupplevelse när > receptionistklientoch aktivera sedan receptionistklienten.

3

Sök efter de personer eller arbetsytor som du vill att användaren ska kunna övervaka och klicka sedan på Spara.

Få en lista över alla dina receptionistklienter

Innan du börjar

Du måste redan ha ställt in en eller flera användare som receptionistklienter.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster för > Ringer > funktioner > receptionistklient, väljer en plats och klickar sedan på OK.

Du får information om t.ex. för- och efternamn på den person som tilldelats rollen som receptionist och deras telefonnummer.

2

Klicka Exportera om du vill exportera den här listan.