Vytvorte si klienta Recepčný

Predtým ako začneš

Používateľ, z ktorého chcete urobiť recepčného, musí mať a Volanie Webex Profesionálna licencia.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby > Volanie > Vlastnosti > Klient na recepcii, vyberte umiestnenie a potom kliknite OK.

2

Ísť do Volanie > Používateľský zážitok z hovoru > Klient na recepciia potom zapnite Klient na recepcii.

3

Vyhľadajte ľudí alebo pracovné priestory, ktoré má tento používateľ monitorovať, a potom kliknite Uložiť.

Získajte zoznam všetkých svojich klientov na recepcii

Predtým ako začneš

Musíte už nastaviť jedného alebo viacerých používateľov ako klientov recepcie.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby > Volanie > Vlastnosti > Klient na recepcii, vyberte umiestnenie a potom kliknite OK.

Zobrazia sa vám informácie, ako je meno a priezvisko osoby pridelenej ako recepčná a jej telefónne číslo.

2

Kliknite Export ak chcete exportovať tento zoznam.