Opret en receptionistklient

Før du begynder

Den bruger, som du vil gøre til receptionist, skal have en Webex-opkald professionel licens.

1

Fra kunde visningen i skal du https://admin.webex.comgå til brugere , vælgeen bruger for at tilføje receptionistklienten.

2

Gå til Opkald > brugeropkaldsoplevelsen > receptionistklient, og slå derefter receptionistklient til.

3

Søg efter de personer eller arbejdsområder, som du ønsker, at denne bruger kan overvåge, og klik derefter på Gem.

Få en liste over alle dine receptionistklienter

Før du begynder

Du skal allerede have opsætt en eller flere brugere som receptionistklienter.

1

Fra kunde visningen i skal https://admin.webex.com du gå til Tjenester > Opkald > funktioner > Receptionistklient, vælge en placering og derefter klikke på OK.

Du får vist oplysninger såsom for- og efternavn på den person, der er tildelt som receptionist, samt personens telefonnummer.

2

Klik Eksporter, hvis du vil eksportere denne liste.