1

По време на среща отидете на Помощ меню и изберете Настройки за достъпност .

В Настройки на срещата диалоговият прозорец се отваря за Достъпност раздел.
2

Преместете Размер на шрифта за панела за чат плъзгач, за да промените размера на шрифта.