1

По време на събрание отидете в менюто "Помощ" и изберете Настройки за достъпност .

Диалоговият прозорец "Настройки на събранието" се отваря към раздела Достъпност.
2

Преместете размера на шрифта за плъзгача на панела Chat, за да промените размера на шрифта.