1

Během schůzky přejděte do nabídky Nápověda a vyberte Nastavení usnadnění přístupu .

Dialogové okno Nastavení schůzky se otevře na kartě Přístupnost.
2

Posunutím posuvníku Velikost písma pro panel Chat změňte velikost písma.