1

Během schůzky přejděte do nabídky Nápověda a vyberte možnost Nastavení usnadnění přístupu.

Dialogové okno Nastavení schůzky se otevře na kartě Usnadnění přístupu.
2

Přesuňte posuvník Velikost písma pro panel konverzace a změňte velikost písma.