1

Počas stretnutia prejdite na Pomoc menu a vyberte Nastavenia dostupnosti.

The Nastavenia schôdze otvorí sa dialógové okno Prístupnosť tab.
2

Presuňte Veľkosť písma pre panel rozhovoru posúvač na zmenu veľkosti písma.