1

Tokom sastanka idite u meni "Pomoć" i izaberite stavku "Postavkepristupačnosti".

Dijalog "Postavke sastanka" otvara se na kartici Pristupačnost.
2

Pomerite veličinu fonta za klizač table za ćaskanje da biste promenili veličinu fonta.