1

Tokom sastanka idite u meni "Pomoć " i izaberite opciju " Podešavanja pristupačnosti".

Dijalog "Podešavanja sastanka " otvara se na kartici "Pristupačnost ".
2

Pomerite veličinu fonta za klizač panela za ćaskanje da biste promenili veličinu fonta.