1

Under et møde skal du gå til menuen Hjælp og vælge Tilgængelighedsindstillinger.

Dialogboksen Mødeindstillinger åbnes til fanen Tilgængelighed .
2

Flyt skyderen Skriftstørrelse for chatpanelet for at ændre skriftstørrelsen.