1

Under et møde skal du gå til menuen Hjælp og vælgeTilgængelighedsindstillinger.

Dialogen Mødeindstillinger åbner til fanen Tilgængelighed.
2

Flyt skydebjælken Skrifttypestørrelse for chatpanelet for at ændre skriftstørrelsen.