1

במהלך פגישה, עבור אל תפריט העזרה ובחר הגדרותנגישות.

תיבת הדו-שיח 'הגדרות פגישה' נפתחת לכרטיסייה 'נגישות '.
2

הזז את גודל הגופן עבור מחוון החלונית 'צ'אט' כדי לשנות את גודל הגופן.