1

Under et møte går du til Hjelp -menyen og velger Tilgjengelighetsinnstillinger.

Dialogboksen Møteinnstillinger åpnes i kategorien Tilgjengelighet.
2

Flytt glidebryteren skriftstørrelse for Teksttelefon-panelet for å endre skriftstørrelsen.