1

Ga tijdens een vergadering naar het menu Help en selecteer Toegankelijkheidsinstellingen.

Het dialoogvenster Vergaderingsinstellingen opent het tabblad Toegankelijkheid.
2

Verplaats de schuifregelaar Tekengrootte voor chatdeelvenster om de tekengrootte te wijzigen.