1

Under ett möte går du till hjälpmenyn och väljer Tillgänglighetsinställningar.

Dialogrutan För mötesinställningar öppnas tillgänglighetsfliken.
2

Flytta skjutreglaget för chattpanelens typsnittsstorlek om du vill ändra typsnittsstorleken.