1

Under ett möte går du till hjälpmenyn och väljer Tillgänglighetsinställningar.

Dialogrutan Mötesinställningar öppnas på fliken Tillgänglighet.
2

Flytta skjutreglaget Teckenstorlek för chattpanelen för att ändra teckenstorleken.