Преди да започнете

Рецепционист за достъп от повикващия потребителски портал. За стъпки как да влезете, вижте Влизане в таблото за управление.

1

Докато сте на активно обаждане, използвайте набирането, за да се обадите на лицето, на което бихте искали да прехвърлите, или щракнете върху контакта.

2

От екрана с контакти изберете контакта местоназначение.

3

Задръжте курсора на курсора на курсора върху контакта и щракнете върху VM.


 

Тази опция е достъпна само ако контактът има присвоени и разрешени гласови съобщения.