Než začnete

Přístup Recepční z Volání portálu uživatele . Kroky k přihlásit se se naleznete v části Přihlaste se k řídicímu panelu .

1

Během aktivní hovor pomocí číselníku zavolat osobě, ke které chcete hovor přepojit, nebo klikněte na kontakt.

2

V podokně kontaktů vyberte cílový kontakt.

3

Přejeďte myší nad kontaktem a klikněte VM .


 

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud má kontakt přiřazené a povolené hlasové zprávy .