Než začnete

Přístup recepční z portálu Volajícího uživatele. Postup přihlášení najdete v tématu Přihlášení k řídicímu panelu.

1

Během aktivního hovoru můžete pomocí vytáčení zavolat osobě, se kterou chcete přepojit, nebo na kontakt kliknout.

2

V podokně kontaktů vyberte cílový kontakt.

3

Najeďte myší na kontakt a klikněte na Virtuálnípočítač.


 

Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že má kontakt přiřazené a povolené hlasové zprávy.