Før du starter

Få tilgang til resepsjonist fra brukerportalen for anrop. Hvis du vil ha trinn for hvordan du logger på, kan du se Logg på instrumentbordet .

1

Mens du er i en aktiv samtale, kan du bruke oppringeren til å ringe personen du vil overføre til, eller klikke på kontakten.

2

Velg målkontakten i kontaktpanelet.

3

Hold pekeren over kontakten og klikk VM .


 

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis kontakten har talemeldinger tilordnet og aktivert.