Før du starter

Få tilgang til Resepsjonist fra Den ringende brukerportalen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du logger på, kan du se Logge på instrumentbordet.

1

Når du er i en aktiv samtale, bruker du oppringingsverktøyet til å ringe personen du vil overføre til, eller klikke kontakten.

2

Velg målkontakten i kontaktruten.

3

Hold pekeren over kontakten, og klikk VM.


 

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis kontakten har tilordnet og aktivert talemeldinger.