Prije nego što počnete

Pristupite recepcionaru s korisničkog portala za pozive. Upute za prijavu potražite u članku Prijava na nadzornu ploču.

1

Tijekom aktivnog poziva pomoću birača nazovite osobu kojoj želite prenijeti poziv ili kliknite kontakt.

2

U oknu kontakata odaberite odredišni kontakt.

3

Zadržite pokazivač miša iznad kontakta i kliknite VM.


 

Ta je mogućnost dostupna samo ako je kontaktu dodijeljena i omogućena glasovna poruka.