לפני שתתחיל

גש לפקידת קבלה מפורטל המשתמשים המתקשרים . לקבלת שלבים על אופן הכניסה, ראה כניסה ללוח המחוונים.

1

בעת שיחה פעילה, השתמש בחייגן כדי להתקשר לאדם שאליו ברצונך להעביר או לחץ על איש הקשר.

2

מחלונית אנשי הקשר, בחר את איש הקשר היעד.

3

רחף מעל איש הקשר ולחץ על VM.


 

אפשרות זו זמינה רק אם לאיש הקשר מוקצה ומפעיל הודעות קוליות.