לפני שתתחיל

גש לפקידת הקבלה מפורטלהמשתמשים המתקשרים . לקבלת שלבים לאופן הכניסה, ראה כניסה ללוח המחוונים.

1

בזמן שיחה פעילה, השתמש בחייגן כדי להתקשר לאדם שאליו תרצה להעביר או לחץ על איש הקשר.

2

מחלונית אנשי הקשר, בחר את איש הקשר היעד.

3

העבר את העכבר מעל איש הקשר ולחץ VM .


 

אפשרות זו זמינה רק אם לאיש הקשר הוקצו הודעות קוליות .