Pre nego što počneš

Recepcionarka pristupa sa portala korisnika poziva. Korake za prijavljivanje pogledajte u članku Prijavljivanje na kontrolnu tablu.

1

Dok ste na aktivnom pozivu, koristite birač broja da biste pozvali osobu kojoj želite da prenesete ili kliknite na kontakt.

2

U oknu sa kontaktima izaberite odredišni kontakt.

3

Zadržite pokazivač iznad kontakta i kliknite na dugme VM.


 

Ova opcija je dostupna samo ako je kontaktu dodeljena i omogućena glasovna poruka.