Pre nego što počnete

Pristupite recepcionaru Pozivanje korisničkog portala. Više koraka o načinu prijaviti se potražite u članku Prijavljivanje na kontrolnu tablu.

1

Dok ste na aktivni poziv, koristite birač da biste obratite osobu kojoj želite da prenesete poziv ili da kliknete na kontakt.

2

U oknu za kontakte izaberite odredišni kontakt.

3

Zadržite pokazivač iznad kontakta i kliknite na VM.


 

Ova opcija je dostupna samo ako je kontakt razmena govornih poruka dodelio i omogućio.