Pre nego što počnete

Pristupite recepcionaru sa portala za pozivanje korisnika. Za korake o tome kako da se prijavite, pogledajte članak Prijavljivanje na kontrolnu tablu.

1

Dok ste na aktivni poziv, pomoću birača pozovite osobu sa kojom želite da prenesete ili kliknite na kontakt.

2

U oknu za kontakte izaberite odredišni kontakt.

3

Pređite pokazivačem preko kontakta i kliknite na VM.


 

Ova opcija je dostupna samo ako je kontakt razmena govornih poruka dodeljen i omogućen.