Ако използвате Mac и екранът ви ще бъде контролиран, трябва да позволите на Webex App да контролира компютъра ви в настройките за защита & > достъпност. По този начин мишката работи по време на сесия на отдалечен работен плот.

Преди да започнете

Вие и друго лице трябва да използвате настолното приложение и вече да сте в сесия за споделяне на екрана: по време на повикване или в пространство с едно друго лице .


Трябва да споделите целия си екран, а не конкретно приложение.

Трябва да прекъснете връзката с всички устройства, към които е свързано Webex App.

1

Когато споделяте екрана си в обаждане или в интервал с друг човек, кликнете върху Дайте контрола и след това изберете името.

Другият човек може след това да контролира споделения ви екран.

Ако искането не бъде отговорено след 30 секунди, трябва да се направи заявка отново.


 

Не можете да анотирате или използвате бялата дъска, докато някой контролира екрана ви.

2

За да прекратите сесията на отдалечения екран, щракнете върху Край на дистанционното управление.

Вие или другият човек можете да прекратите сесията на отдалечения екран.

Можете също да кликнете, за да приключите напълно споделянето на екрана.

Ако използвате Mac и екранът ви ще бъде контролиран, трябва да позволите на Webex App да контролира компютъра ви в настройките за защита & > достъпност. По този начин мишката работи по време на сесия на отдалечен работен плот.

Преди да започнете

Вие и друго лице трябва да използвате настолното приложение и вече да сте в сесия за споделяне на екрана: по време на повикване или в пространство с едно друго лице .


Трябва да споделите целия си екран, а не конкретно приложение.

Трябва да прекъснете връзката с всички устройства, към които е свързано Webex App.

1

Когато споделяте екрана си в обаждане или в интервал с едно друго лице, щракнете върху Контрола за заявка , изберете името и след това щракнете върху Заявка, след като сте прочели подканата.

Ако лицето приеме заявката ви, след това можете да контролирате споделения му екран. От двете страни могат да контролират мишката.

Ако искането ви не бъде отговорено след 30 секунди, трябва да направите заявката отново.


 

Не можете да анотирате или използвате бялата дъска, докато контролирате нечий екран.

2

За да прекратите сесията на отдалечения екран, щракнете върху Край на дистанционното управление.

Вие или другият човек можете да прекратите сесията на отдалечения екран.

Можете също да кликнете, за да приключите напълно споделянето на екрана.