Ako koristite Mac i ekran će biti kontrolisan, potrebno je da dozvolite webex aplikaciji da kontroliše računar u postavkama Security & Privacy > Accessibility. Na taj način miš radi tokom sesije udaljene radne površine.

Pre nego što počneš

Vi i druga osoba morate da koristite aplikaciju na radnoj površini i da se već selite u sesiju deljenja ekrana: tokom poziva ili u prostoru sa drugom osobom.


Morate da delite ceo ekran, a ne određenu aplikaciju.

Morate prekinuti vezu sa bilo kojim uređajima sa kojima je Webex Aplikacija povezana.

1

Kada delite ekran u pozivu ili prostoru sa drugom osobom, kliknite na dugme Daj kontrolu, a zatim izaberite ime.

Druga osoba zatim može da kontroliše vaš deljeni ekran.

Ako zahtev ne bude odgovoran za 30 sekundi, potrebno je ponovo da se zatraži.


 

Ne možete da komentarišete ili koristite belu tablu dok neko kontroliše vaš ekran.

2

Da biste završili sesiju udaljenog ekrana, kliknite na dugme "Završi daljinski upravljač".

Vi ili druga osoba možete da završite sesiju udaljenog ekrana.

Takođe možete kliknuti da biste potpuno završili deljenje ekrana.

Ako koristite Mac i ekran će biti kontrolisan, potrebno je da dozvolite webex aplikaciji da kontroliše računar u postavkama Security & Privacy > Accessibility. Na taj način miš radi tokom sesije udaljene radne površine.

Pre nego što počneš

Vi i druga osoba morate da koristite aplikaciju na radnoj površini i da se već selite u sesiju deljenja ekrana: tokom poziva ili u prostoru sa drugom osobom.


Morate da delite ceo ekran, a ne određenu aplikaciju.

Morate prekinuti vezu sa bilo kojim uređajima sa kojima je Webex Aplikacija povezana.

1

Kada delite ekran u pozivu ili prostoru sa drugom osobom, kliknite na dugme Zahtevaj kontrolu , izaberite ime, a zatim kliknite na dugme Zahtevaj nakon što pročitate odzivnik.

Ako osoba prihvati vaš zahtev, možete kontrolisati njen deljeni ekran. Obe strane mogu da kontrolišu miša.

Ako vaš zahtev ne bude odgovoran za 30 sekundi, potrebno je da ponovo zatražite zahtev.


 

Ne možete da komentarišete ili koristite belu tablu dok kontrolišete nečiji ekran.

2

Da biste završili sesiju udaljenog ekrana, kliknite na dugme "Završi daljinski upravljač".

Vi ili druga osoba možete da završite sesiju udaljenog ekrana.

Takođe možete kliknuti da biste potpuno završili deljenje ekrana.