Když vám někdo dá dálkové ovládání plochy, můžete zkopírovat prostý text z místního počítače a vložit jej do vzdáleného počítače. Naopak můžete zkopírovat prostý text ze vzdáleného počítače a vložit jej do místního počítače.

Pokud se účastníte hovoru a možnost se nezobrazuje Předejte kontrolu nebo Požádat o řízení , může to znamenat, že nemáte nastavit Webex Calling nebo neprobíhá hovor v Webex. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

Na schůzkách je tato funkce k dispozici na naší platformě pro schůzky Webex Suite. Zjistěte, zda se na vašich schůzkách používá platforma pro schůzky Webex Suite.

Pokud používáte počítač Mac a obrazovku se chystáte ovládat, musíte aplikaci Webex povolit ovládání počítače v Zabezpečení a ochrana osobních údajů > Usnadnění nastavení. Tímto způsobem bude myš během relace vzdálené plochy fungovat.

Než začnete

Musíte vy a další osoba používat aplikaci pro počítač a již se nacházet v relaci sdílet obrazovku : během hovoru , během schůzky , nebo v prostoru s jednou další osobou .


 

Je nutné sdílet celou obrazovku, nikoliv určitou aplikaci.

Musíte se odpojit od všech zařízení, ke kterým je aplikace Webex připojena.

1

Když sdílíte obrazovku během hovoru nebo v prostoru s jednou další osobou, klikněte Předejte kontrolu a pak vyberte název.

Když sdílíte obrazovku na schůzce, klikněte Více ovládacích prvků sdílení> Poskytněte dálkové ovládání , vyberte účastníka a klikněte Předejte kontrolu .

Druhá osoba pak může ovládat vaši sdílenou obrazovku.

Pokud není požadavek zodpovězen do 30 sekund, je nutné požadavek zadat znovu.


 

Dokud někdo ovládá vaši obrazovku, nemůžete přidávat poznámky ani používat tabuli.

2

Chcete-li ukončit relaci vzdálené obrazovky během hovoru nebo v prostoru, klikněte Ukončit dálkové ovládání .

Chcete-li ukončit relaci vzdálené obrazovky v rámci schůzky, klikněte na Zastavit řízení .

Vy nebo druhá osoba můžete relaci vzdálené obrazovky ukončit.

Můžete také kliknout , chcete-li relaci sdílet obrazovku zcela ukončit.

Pokud používáte počítač Mac a obrazovku se chystáte ovládat, musíte aplikaci Webex povolit ovládání počítače v Zabezpečení a ochrana osobních údajů > Usnadnění nastavení. Tímto způsobem bude myš během relace vzdálené plochy fungovat.

Než začnete

Musíte vy a další osoba používat aplikaci pro počítač a již se nacházet v relaci sdílení obrazovky : během hovoru , během schůzky , nebo v prostoru s jednou další osobou .


 

Je nutné sdílet celou obrazovku, nikoliv určitou aplikaci.

Musíte se odpojit od všech zařízení, ke kterým je aplikace Webex připojena.

1

Když sdílíte obrazovku během hovoru nebo v prostoru s jednou další osobou, klikněte Požádat o řízení , vyberte název a poté klikněte Požadavek po přečtení výzvy.

Když sdílíte obrazovku na schůzce, klikněte Požádat o řízení a potom klikněte na tlačítko Požadavek po přečtení výzvy.

Pokud daná osoba váš požadavek přijme, můžete ovládat její sdílenou obrazovku. Kterákoli strana může ovládat myš.

Pokud není váš požadavek zodpovězen do 30 sekund, je nutné požadavek podat znovu.


 

Dokud ovládáte něčí obrazovku, nemůžete přidávat poznámky ani používat tabuli.

2

Chcete-li ukončit relaci vzdálené obrazovky, klikněte na Ukončit dálkové ovládání .

Chcete-li ukončit relaci vzdálené obrazovky v rámci schůzky, klikněte na Zastavit řízení .

Vy nebo druhá osoba můžete relaci vzdálené obrazovky ukončit.

Můžete také kliknout , chcete-li sdílení obrazovky úplně ukončit.