Pokud používáte Mac a vaše obrazovka bude ovládána, musíte aplikaci Webex povolit ovládání počítače v nastavení Zabezpečení a soukromí > Usnadnění. Tímto způsobem myš funguje během relace vzdálené plochy.

Než začnete

Vy a další osoba musíte používat aplikaci klasické pracovní plochy a už se musíte účastnit relace sdílení obrazovky: během hovoru nebo v prostoru s jednou další osobou.


Musíte sdílet celou obrazovku, nikoli konkrétní aplikaci.

Musíte se odpojit od všech zařízení, ke kterým je aplikace Webex připojena.

1

Když sdílíte obrazovku v hovoru nebo na prostoru s jednou další osobou, klikněte na Předat řízení a vyberte jméno.

Druhá osoba pak může ovládat vaši sdílenou obrazovku.

Pokud žádost není zodpovězena do 30 sekund, je třeba žádost podat znovu.


 

Tabuli nelze opatřit poznámkami ani ji použít, když někdo ovládá vaši obrazovku.

2

Chcete-li relaci vzdálené obrazovky ukončit, klepněte na tlačítko Ukončit vzdálené řízení.

Vy nebo jiná osoba můžete relaci vzdálené obrazovky ukončit.

Můžete také klepnutím ukončit sdílení obrazovky úplně.

Pokud používáte Mac a vaše obrazovka bude ovládána, musíte aplikaci Webex povolit ovládání počítače v nastavení Zabezpečení a soukromí > Usnadnění. Tímto způsobem myš funguje během relace vzdálené plochy.

Než začnete

Vy a další osoba musíte používat aplikaci klasické pracovní plochy a už se musíte účastnit relace sdílení obrazovky: během hovoru nebo v prostoru s jednou další osobou.


Musíte sdílet celou obrazovku, nikoli konkrétní aplikaci.

Musíte se odpojit od všech zařízení, ke kterým je aplikace Webex připojena.

1

Když sdílíte obrazovku v hovoru nebo na prostoru s jednou další osobou, klikněte na Požádat ořízení, vyberte jméno a po přečtení výzvy klikněte na Požádat.

Pokud daná osoba vaši žádost přijme, můžete ovládat její sdílenou obrazovku. Myš může ovládat kterákoli strana.

Pokud vaše žádost neodpoví do 30 sekund, musíte žádost podat znovu.


 

Tabuli nemůžete opatřit poznámkami ani ji použít, když ovládáte něčí obrazovku.

2

Chcete-li relaci vzdálené obrazovky ukončit, klepněte na tlačítko Ukončit vzdálené řízení.

Vy nebo jiná osoba můžete relaci vzdálené obrazovky ukončit.

Můžete také klepnutím ukončit sdílení obrazovky úplně.