Om du använder en Mac och din skärm kommer att styras, måste du tillåta Webex-appen att kontrollera din dator i > sekretessinställningar för tillgänglighet. På så sätt fungerar musen under en fjärrsession på skrivbordet.

Innan du börjar

Du och en annan person måste använda skrivbordsappen och redan vara i en skärmdelning session: under ett samtal eller i ett utrymme med en annan person.


Du måste dela hela skärmen i stället för ett specifikt program.

Du måste koppla från alla enheter som Webex-appen är ansluten till.

1

När du delar skärmen i ett samtal eller i ett utrymme med en annan person klickar du på Ge kontroll och väljer sedan namnet.

Den andra personen kan då kontrollera din delade skärm.

Om begäran inte besvaras inom 30 sekunder måste en förfrågan göras igen.


 

Du kan inte kommentera eller använda whiteboardtavlan medan någon kontrollerar din skärm.

2

Om du vill avsluta fjärrskärmssessionen klickar du på Avsluta fjärrkontroll.

Du eller den andra personen kan avsluta fjärrskärmssessionen.

Du kan även klicka för att avsluta skärm del helt och hållet.

Om du använder en Mac och din skärm kommer att styras, måste du tillåta Webex-appen att kontrollera din dator i > sekretessinställningar för tillgänglighet. På så sätt fungerar musen under en fjärrsession på skrivbordet.

Innan du börjar

Du och en annan person måste använda skrivbordsappen och redan vara i en skärmdelning session: under ett samtal eller i ett utrymme med en annan person.


Du måste dela hela skärmen i stället för ett specifikt program.

Du måste koppla från alla enheter som Webex-appen är ansluten till.

1

När du delar din skärm i ett samtal eller i ett utrymme med en annan person klickar du på Begär kontroll, väljer namnet och klickar sedan på Begär efter att du har läst uppmaningen.

Om personen godkänner din förfrågan kan du då kontrollera den delade skärmen. Endera sidan kan kontrollera musen.

Om din förfrågan inte besvaras inom 30 sekunder måste du göra förfrågan igen.


 

Du kan inte kommentera eller använda whiteboardtavlan under tiden du styr någons skärm.

2

Om du vill avsluta fjärrskärmssessionen klickar du på Avsluta fjärrkontroll.

Du eller den andra personen kan avsluta fjärrskärmssessionen.

Du kan även klicka för att avsluta skärm del helt och hållet.